2019/05/21 00:00
Jak wykorzystać TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją ORE pt. „Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”.