2019/05/20 00:00
Biblioteka wybacza dłużnikom
Zawsze w maju w bibliotekach można bezpłatnie zwracać książki, których nie oddaliśmy w terminie. Dzięki temu do bibliotek powracają książki przetrzymywane miesiącami czy latami.