2019/05/20 00:00
Biblioteka wybacza dłużnikom

Zawsze w maju w bibliotekach można bezpłatnie zwracać książki, których nie oddaliśmy w terminie.  Dzięki temu do bibliotek powracają książki przetrzymywane miesiącami czy latami.

Tak było też w naszej Bibliotece Pedagogicznej.  W maju podczas obchodów  Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek skruszony dłużnik zwrócił nam książkę wypożyczoną 16 lat temu. Była ta publikacja poświęcona  kształceniu  ludzi w podeszłym wieku „Demograficzne i indywidulane  starzenie się” pod redakcją  Adama Zycha. Być może Czytelnik czekał aż książka też nabierze wiekowości?

Czasem w zwracanych książkach bibliotekarze odnajdują różne, zapomniane rzeczy. – Bilety, rachunki, listy, papierki po cukierkach, karteczki z dialogami pisanymi na lekcjach i zdjęcia – wylicza Anna Giniewska z Biblioteki Pedagogicznej. – Oczywiście takie zguby staramy się oddawać.  Najważniejsze, aby książki do nas wracały i mogli korzystać  z nich kolejni Czytelnicy.

Przetrzymane książki bez naliczania kar można oddawać w Bibliotece Pedagogicznej (ul. Łokietka 20 a) do końca maja. Zapraszamy!

Hanna Ciepiela