2019/03/30 00:00
Zaproszenie na warsztaty "Aplikacje internetowe jako atrakcyjne narzędzie pracy nauczyciela" (III edycja).
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego zaprasza bibliotekarzy, wychowawców świetlic oraz innych nauczycieli zainteresowanych tematyką warsztatów na szkolenie: "Aplikacje internetowe jako atrakcyjne narzędzie pracy nauczyciela" (III edycja).