2019/03/15 00:00
CZYTANIE WARTE ZACHODU
20 lutego br. odbyły się zawody szkolne VI Konkursu dla uczniów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU. Przystąpiło do nich 334 uczniów. Wszyscy, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia, zostali zakwalifikowani do zawodów wojewódzkich.