2019/01/11 00:00
Uczestnicy studiów Oligofrenopedagogika (III edycja; 2017/2018)
Prosimy wszystkich o dostarczenie indeksów do dnia 22 stycznia 2019. Brak indeksu - brak wpisów.