2018/11/28 00:00
Publikacja „Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole”
Polecamy Państwa uwadze II wydanie publikacji ORE pt. „Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole” rozszerzone o treści dotyczące badań zjawiska migracji z powodów ekonomicznych, pomocy udzielanej dziecku i rodzinie oraz roli i zadań szkoły w systemie wsparcia dziecka z rodziny migracyjnej.