2018/11/08 00:00
Wojewódzki Konkurs Literacki Pan Cogito...Dicet

Zapraszamy do uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Literackim Pan Cogito...Dicet przeznaczonym  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta  w Słubicach.

Uczestnik powinien nadesłać pracę literacką w formie eseju lub innej wypowiedzi pisemnej (rozprawka, list) inspirowaną dwoma wybranymi wierszami Z. Herberta pochodzącymi z tomiku "Studium przedmiotu" lub/ i "Struna światła".

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 10 stycznia 2019r. , przesyłając drogą elektroniczną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1). Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Prace prosimy przesyłać do dnia 02 lutego 2019r. na adres:
Zespół Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta
69- 100 Słubice
ul. Bohaterów Warszawy 3

Dane kontaktowe szkoły:
tel./ fax 95  758 22 55
e-mail: zsl@powiatslubicki.pl

Szczegółowe informacje nt. konkursu w załącznikach: