2018/11/07 00:00
Harmonogram szkoleń z zakresu doskonalenia stosowania instrukcji organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 r.
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ogłasza terminy szkoleń dla wszystkich pp. Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i ich Zastępców w szkołach ponadgimnazjalnych.