2018/10/25 00:00
Dyrektorzy szkół podstawowych
Prosimy o zwrócenie uwagi na komunikat OKE na stronie: www.oke.poznan.pl, adresowany do dyrektorów szkół podstawowych przeprowadzających egzamin ósmoklasisty, dotyczący spotkania szkoleniowego nt. systemu SIOEO w dniu 29.10.2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie (...)