2018/10/18 00:00
Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych „ Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją i realizacją procesu kształcenia”
Lubuski Kurator Oświaty zaprasza wszystkich dyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w jednodniowej konferencji szkoleniowej „Nadzór dyrektora szkoły podstawowej nad organizacją i realizacją procesu kształcenia” organizowanej w ramach Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”.