2018/10/12 00:00
OKE informuje o szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu uprzejmie informuje, że rozpoczyna cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty.