2018/10/12 00:00
Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży”, która zawiera standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.