2018/11/20 00:00
Konkurs plastyczny „SPRAWIEDLIWA DZISIAJ”

Rok 2018 uchwałą Rady Ministrów został ogłoszony Rokiem Ireny Sendler.  Wpisując się w realizację licznych projektów edukacyjnych związanych z osobą Sprawiedliwej wśród Narodów Świata Biblioteka Pedagogiczna WOM ogłasza konkurs plastyczny „Sprawiedliwa dzisiaj”.

Tematem konkursu jest ukazanie w dowolnej technice plastycznej osoby, która odzwierciedlałaby postawę oraz wartości bliskie Irenie Sendler. Odwołując się do postaci historycznej, szukamy w czasach współczesnych, osób godnych szacunku, wrażliwych na potrzeby innych, udzielających pomocy potrzebującym, zaangażowanych społecznie. Odnajdujemy i przedstawiamy autorytety, które swoim postępowaniem mogą być przykładem pozytywnego wpływania na kształt życia swojej społeczności.

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII / uczniowie gimnazjum

Harmonogram konkursu:

11.10.2018 – ogłoszenie konkursu

15.10.2018 – 30.11.2018 – przesłanie prac konkursowych

10.12.2018 – ogłoszenie wyników

12.12.2018 – wręczenie nagród

12.12.2018 – 10.01.2019 – wystawa prac konkursowych

Załączniki do pobrania:

Koordynator konkursu: Monika Żołędziejewska

Organizator:

Biblioteka Pedagogiczna

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

Ul. Łokietka 20a

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 72161435, 509517206

bp.wypozyczalnia@womgorzedu.pl