2018/05/23 00:00
Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji, które organizowane jest w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.