2018/03/23 00:00
Konkurs ORE w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania...."
Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” zostanie ogłoszony konkurs na programy nauczania w zakresie przedmiotów.