2018/03/21 00:00
Tworzenie programów nauczania – projekt PO WER
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w nowym projekcie „Nowoczesne programy nauczania i scenariusze zajęć”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest opracowanie i udostępnienie szkołom narzędzi edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.