2018/03/19 00:00
Ogólnopolska olimpiada języka angielskiego „Big Ben”

W poniedziałek 9 kwietnia 2018 r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego „Big Ben”, która przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy III-VII) oraz uczniów szkół gimnazjalnych.

Dla każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Pytania konkursowe przygotowuje zespół nauczycieli uczących w renomowanych szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Dbają oni o poprawność merytoryczną pytań oraz zapewniają wysoką jakość testów i ich zgodność z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wszyscy uczniowie biorący udział w olimpiadzie otrzymają dyplom uczestnictwa, a dla najlepszych uczniów zostały przewidziane nagrody książkowe. Szkoły które zgłoszą powyżej 130 uczestników otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Aby wziąć udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „Big Ben” należy zgłosić szkołę do środy 9 kwietnia 2018 r., wybierając jeden ze sposobów:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.wie.edu.pl/regulamin-bigben  

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pozostałych konkursach organizowanych przez WiE:

Więcej informacji o konkursach WiE znajdziecie Państwo na stronie www.wie.edu.pl.