2018/03/19 00:00
Konferencja „Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny” – rola szkoły w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do pełnienia ról społecznych

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w konferencji „Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny” – rola szkoły w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do pełnienia ról społecznych.

Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107.

Celem konferencji jest inspirowanie nauczycieli do organizowania edukacji uwzględniającej   prawa osób niepełnosprawnych  zawartych w konwencji ONZ ze szczególnym podkreśleniem prawa do samodzielności i podejmowania decyzji.

Link rejestracyjny:
https://womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=knf&id=45

Program [pobierz]

Prelegenci:

mgr Piotr Kowalski – współautor społecznego raportu alternatywnego wdrażania w Polsce konwencji ONZ, Polski Związek Głuchych, członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej FADO – ŁÓDŹ

mgr Aleksandra Karasowska – psycholog, licencjonowany trener PTP, wykładowca akademicki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Adresaci:

Dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek kształcenia specjalnego woj. lubuskiego, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zainteresowani tematyką konferencji.