2018/01/29 00:00
Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy regionalnego w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowanym w ramach RPO – Lubuskie 2020
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim poszukuje kandydata na stanowisko: Doradcy regionalnego w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowanym w ramach RPO – Lubuskie 2020, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.