2017/12/12 00:00
Konferencja dla dyrektorów szkół zawodowych
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie zapraszają dyrektorów szkół zawodowych na konferencję Kompetencje dyrektora w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły, która odbędzie się 14 grudnia br.