2017/11/28 00:00
„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” – IV ogólnopolski konkurs recytatorski
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów klas VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV ogólnopolskim konkursie recytatorskim pn.: „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.