2017/11/06 00:00
Konferencja: Edukacja włączająca – dobra edukacja
Jednym z kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 jest podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.