2017/10/16 00:00
Komunikat dla dyrektorów szkół dot. doposażenia gabinetów profilaktyki prozdrowotnej
Pojawiła się możliwość doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych dla uczniów usług.