2017/03/07 00:00
Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży
Program PRO ARTE jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz lokalnych partnerów. Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół. Do udziału w programie zapraszamy każdego, kto działa w placówce oświatowej lub kulturalnej, a chciałby zaprezentować się szerszej publiczności.