2017/03/03 00:00
Zaproszenie na Regionalne Spotkania Informacyjno-Szkoleniowe nt. Programu Erasmus+
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zapraszają dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji zajmujących się edukacją szkolną i kształceniem zawodowym, zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+, na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące Edukacji szkolnej oraz Kształcenia szkoleń zawodowych oraz programu Młodzież.