2017/02/15 00:00
Zaproszenie na spotkania informacyjne - wsparcie dla szkół z RPO i euroregionów
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące m.in. konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.