2009/11/13 : Rozpoczęcie kursu grantowego PW-4/G13 Programy wychowania przedszkolnego w kontekście nowej podstawy programowej (gr. II)