2009/11/06 : Rozpoczęcie kursu grantowego PW-5/G14 Metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym (gr. II)