2009/10/09 : Rozpoczęcie kursu grantowego PW-3/G11 Konstruowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim