2009/10/29 : Seminarium PDM-45/JO5 Granty na międzynarodową współpracę szkół i doskonalenie zawodowe w ramach Programu LLP