2009/10/20 : Seminarium PDM-60/P3 „Program ekozespołów”– czyli ochrona środowiska na co dzień