2009/09/15 : Rozpoczęcie warsztatów PW-31 Diagnoza dzieci pięcio- i sześcioletnich. Sprawdzanie gotowości szkolnej(w oparciu o program CMPPP – Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia na