2009/09/25 : Rozpoczęcie kursu grantowego PZ-3/G3 - Wykorzystanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/placówki