2009/05/29 : Rozpoczęcie warsztatów biblioterapeutycznych