2008/10/03 : Szkolenie dla kandydatów na ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych