2008/08/27 : Konferencje metodyczne
Przedmiot
Uczestnicy
Godzina i miejsce konferencji
Organizator
J. POLSKI
nauczyciele SPG z  powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz. 10.00-13.00
I LO w Gorzowie, ul. Puszkina 31
Małgorzata Niewiadomska
Małgorzata Jach
J. ANGIELSKI
nauczyciele SP i G z  powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz. 10.00-12.00
WOM w Gorzowie, ul. Łokietka 23
Mirosław Kwiatkowski
nauczyciele SPG z  powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz. 12.15-14.15
WOM w Gorzowie, ul. Łokietka 23
Mirosław Kwiatkowski
J. FRANCUSKI
i
J. ROSYJSKI
nauczyciele wszystkich typów szkół
z  powiatów:
Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz. 10.00-11.30
I LO w Gorzowie, ul. Puszkina 31
Małgorzata Wiczkowska
Halina Uchto
HISTORIA I WOS
nauczyciele SPG z  powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz. 10.00-13.00
IV LO w Gorzowie, ul. Kos. Gdyńskich 8
Jerzy Dutkiewicz
Zbigniew Syska
PLASTYKA
i
MUZYKA
nauczyciele SP i G z  powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz. 11.00-13.00
Liceum Plastyczne w Gorzowie, ul. Bema 1
Danuta Przybysz
Barbara Bednarek
MATEMATYKA
nauczyciele SP z  powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz. 10.00-12.30
Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie, ul. Kotsisa 1
Krystyna Kudlińska
nauczyciele SPG z  powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz. 10.00-13.15
Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp., ul. Okrzei 42
Romualda Malich
PRZYRODA
i
BIOLOGIA
nauczyciele SP i G z  powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz. 11.00-13.15
Gimnazjum nr 7 w Gorzowie, ul. Estkowskiego 3
Beata Kujawa
Aleksandra Duszka-Sondej
FIZYKA
nauczyciele G i SPG z  powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz. 11.00-13.00
I LO w Gorzowie, ul. Puszkina 31
Zbigniew Łuczka
WYCHOWANIE
DO ŻYCIA
W RODZINIE
nauczyciele wychowania do życia
w rodzinie wszystkich typów szkół
z  powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz.14.00-16.30
WOM w Gorzowie, ul. Łokietka 23
Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
powiatów: międzyrzeckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego
godz.10.00-13.00
WiMBP w Gorzowie, ul. Sikorskiego 107
Anna Jańczak
Janina Nowak
SZKOLNICTWO SPECJALNE
nauczyciele kształcenia specjalnego wszystkich typów szkół z powiatów: Gorzów grodzki, Gorzów ziemski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Kraj. - Drezdenko, Sulęcin, Świebodzin
godz.10.00-12.30
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie, ul. Mościckiego 3
Krzysisława Ziska
Barbara Basińska