2008/03/13 : Konferencja ?Odkrywanie tajemnic rysowania ? program graficzny DRAW na lekcji informatyki w szkole podstawowej".

?Odkrywanie tajemnic rysowania ? program graficzny DRAW na lekcji informatyki w szkole podstawowej. Prezentacja nowego pakietu podręcznika Przygoda z komputerem.
Informatyka dla szkół podstawowych,
kl. IV, V, VI"

13.03.2008 r., godz. 11.00?13.00

Organizatorzy:

Mariusz Walak, WOM
Emil Błaszkowski, WOM
Dorota Przybysz, WOM

Rejon:
nauczyciele informatyki wszystkich typów szkół z 7 ww. powiatów