2008/04/25 : ?Jak oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną?
?Jak oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną?
25.04.2008 r., godz.13.00?15.00
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Kraj., ul. Kościuszki 28
 
Organizatorzy:
Krzysisława Ziska, WOM
Janina Nowak, WOM

Rejon:
nauczyciele szkół specjalnych z 7 ww. powiatów