2008/03/17 : Konferencja ?Rodzic sojusznikiem w procesie dydaktyczno-wycho­wawczym uczniów w młodszym wieku szkolnym?

?Rodzic sojusznikiem w procesie dydaktyczno-wycho­wawczym uczniów w młodszym wieku szkolnym?
17.04.2008 r.
, godz.15.00?17.00
Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzeczu, ul. Mickiewicza 5

Organizatorzy:
Janina Nowak, WOM
Anna Jańczak, WOM
Barbara Basińska, WOM
Bożena Kaliszan, pedagog ZS nr 6 w Gorzowie Wlkp.

Rejon:

nauczyciele kształcenia zintegrowanego powiatu międzyrzeckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego