2008/03/27 : Konferencja ?IPN jako instytucja wspomagająca nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w procesie dydaktycznym?
?IPN jako instytucja wspomagająca nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w procesie dydaktycznym?
27.03.2008 r., 14.00?16.30
IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdyńskich 8


Organizatorzy:
Jerzy Dutkiewicz, WOM
Jolanta Stępkowska, WOM
Zbigniew Syska, WOM
Grzegorz Czapski, IPN Szczecin

Rejon:
nauczyciele wszystkich typów szkół z 7 ww. powiatów