2008/01/24 : Małe Ciche

Wyjaz na obóz godz, 22:00 - MDK

Powrót  - 4.02.2008 r. godz. 6:00-8:00

2008/01/27 : Ferie zimowe

FERIE ZIMOWE !

Od 27 stycznia do 8 lutego trwają ferie zimowe. W tym czasie grupy nie mają zajęć tanecznych. Grupa przebywa na  obozie zimowy w Małem Cichem.

WSZYSTKIM ŻYCZYMY UDANYCH I ŚNIEŻNYCH FERII

2008/02/19 : sadfdasf
asdfasdf
2008/02/20 : sdfasdfadsf
asdfasdfasdf
2008/02/21 : dasfsdafasdf
sadfasdf
2008/03/06 : Konferencja ?Nowa podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych?

?Nowa podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych?
6.03.2008 r., godz. 14.00?16.30

2008/03/11 : Konferencja ?Organizacja i funkcjonowanie pracowni chemicznej w świetle aktualnych przepisów?

?Organizacja i funkcjonowanie pracowni chemicznej w świetle aktualnych przepisów?

11.03.2008 r., godz. 13.30?16.45

2008/03/13 : Konferencja ?Odkrywanie tajemnic rysowania ? program graficzny DRAW na lekcji informatyki w szkole podstawowej".

?Odkrywanie tajemnic rysowania ? program graficzny DRAW na lekcji informatyki w szkole podstawowej. Prezentacja nowego pakietu podręcznika Przygoda z komputerem.
Informatyka dla szkół podstawowych,
kl. IV, V, VI"

13.03.2008 r., godz. 11.00?13.00

2008/03/15 : Konferencja ?Wpływ zmian w standardach wymagań egzaminacyjnych na sposób przygotowania uczniów do matury w roku 2008 i latach następnych?

?Wpływ zmian w standardach wymagań egzaminacyjnych na sposób przygotowania uczniów do matury w roku 2008 i latach następnych?

15.03.2008 r., godz. 10.00?13.15

2008/03/17 : Konferencja ?Rodzic sojusznikiem w procesie dydaktyczno-wycho­wawczym uczniów w młodszym wieku szkolnym?

?Rodzic sojusznikiem w procesie dydaktyczno-wycho­wawczym uczniów w młodszym wieku szkolnym?
17.04.2008 r.
, godz.15.00?17.00

2008/03/27 : Konferencja ?IPN jako instytucja wspomagająca nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w procesie dydaktycznym?
?IPN jako instytucja wspomagająca nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w procesie dydaktycznym?
27.03.2008 r., 14.00?16.30
IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdyńskich 8
2008/03/27 : Konkurs ?KANGUR MATEMATYCZNY 2008?
Informujemy, że 27 marca 2008 r. (czwartek) odbędzie się po raz siedemnasty Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ?KANGUR MATEMATYCZNY 2008? oraz po raz drugi Konkurs Matematyczny ?KANGUREK?.
2008/03/28 : Konkurs XXXII WOJEWÓDZKIE ZAWODY FIZYCZNE
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXXII WOJEWÓDZKICH ZAWODACH FIZYCZNYCH. Zawody odbędą się 28 marca 2008 r. od godz. 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Puszkina 31.
2008/04/17 : Konferencja ?Edukacja regionalna w procesie kształcenia polonistycznego?
?Edukacja regionalna w procesie kształcenia polonistycznego?, godz. 14.00?16.15
2008/04/18 : Konferencja ?Idea praw człowieka w nauczaniu religii?
?Idea praw człowieka w nauczaniu religii?
18.04.2008 r., godz.13.00?15.30
2008/04/24 : Konferencja ?Warunki skuteczności wychowania prorodzinnego w szkole?
?Warunki skuteczności wychowania prorodzinnego w szkole?
24.04.2008 r., godz.14.00?16.30
WOM, ul. Łokietka 23
2008/04/25 : ?Jak oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną?
?Jak oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną?
25.04.2008 r., godz.13.00?15.00
2008/06/17 : Nowe
fwsfsadf
2008/08/25 : Konferencje metodyczne
Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy
2008/08/26 : Konferencje metodyczne
Konferencje metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, informatyki i techniki, języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i pedagogów szkolnych.
2008/08/27 : Konferencje metodyczne
Konferencje metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego i rosyjskiego, historii i WOS-u, plastyki i muzyki, matematyki, przyrody i biologii, fizyki, wychowania do życia w rodzinie, edukacji wczesnoszkolnej i szkolnictwa specjalnego.
2008/09/03 : Konferencje metodyczne
Konferencje metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego
2008/09/06 : Konferencje metodyczne

Konferencje metodyczne dla nauczycieli religii

2008/09/11 : Konferencje metodyczne
Konferencje metodyczne dla nauczycieli geografii
2008/09/13 : Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

WOM zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbędą się 13 września br. w siedzibie Ośrodka.

2008/10/03 : Szkolenie dla kandydatów na ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych
2009/04/02 : Rozpoczęcie kursu
2009/04/02 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/04/03 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/04/06 : Seminarium
2009/04/07 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/04/16 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/04/16 : Rozpoczęcie seminarium
2009/04/17 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/04/17 : Rozpoczęcie kursu
2009/04/20 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/04/21 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/04/23 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/04/24 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/04/24 : Seminarium
2009/04/28 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/05/05 : Warsztaty
2009/05/06 : Seminarium
2009/05/07 : Rozpoczęcie kursu
2009/05/09 : Rozpoczęcie warstatów
2009/05/13 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/05/14 : Seminarium
2009/05/20 : Seminarium
2009/05/22 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/05/28 : Wycieczka edukacyjna
2009/05/28 : Seminarium
2009/05/29 : Rozpoczęcie warsztatów biblioterapeutycznych
2009/05/30 : Rozpoczęcie warsztatów
2009/09/15 : Rozpoczęcie warsztatów PW-31 Diagnoza dzieci pięcio- i sześcioletnich. Sprawdzanie gotowości szkolnej(w oparciu o program CMPPP – Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia na
2009/09/18 : Rozpoczęcie kursu grantowego PTI-1/G19 - Wychowanie komunikacyjne w gimnazjum
Wychowanie komunikacyjne w gimnazjum.

Kierownik:
D. Bonczkowitz-Najniger
2009/09/19 : Rozpoczęcie kursu grantowego PZ-2/G2 - Kompetencje i zadania Rady Pedagogiczne wynikające z prawa oświatowego
2009/09/25 : Rozpoczęcie kursu grantowego PZ-3/G3 - Wykorzystanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/placówki
2009/09/25 : Rozpoczęcie kursu grantowego PZ- 5/G24 - Budowanie programów naprawczych mających na celu podnoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
2009/09/26 : Rozpoczęcie kursu grantowego z oferty zielonogórskiego ODN-u
2009/09/29 : Warsztaty - Projekt EL-GO - Elektronika jako element środowiska, w którym żyjemy (projekt EL-GO)
Elektronika jako element środowiska, w którym żyjemy (projekt EL-GO)
Godzina:
14.00-16.15

Kierownik:
Danuta Bonczkowitz-Najniger
2009/10/08 : Rozpoczęcie warsztatów PZ-19 Awans zawodowy nauczyciela stażysty (gr. I)
Kierownik: E. Rostkowska
2009/10/09 : Rozpoczęcie kursu grantowego PW-3/G11 Konstruowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
Kierownik: K. Ziska
2009/10/09 : Rozpoczęcie kursu grantowego PW-5/G14 Metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym (gr. I)
Kierownik: D. Turłaj
2009/10/10 : Rozpoczęcie Kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli sztuki (muzyki/ plastyki) KK-3
Kierownik: B. Bednarek
2009/10/12 : Warsztaty PW-31 Diagnoza dzieci pięcio- i sześcioletnich. Sprawdzanie gotowości szkolnej (w oparciu Program CMPPP – Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole)
Kierownik: A. Muńko
2009/10/15 : Rozpoczęcie warsztatów PZ-19 Awans zawodowy nauczyciela stażysty (gr. II)
Kierownik: E. Rostkowska
2009/10/16 : Rozpoczęcie kursu grantowego PDM6/G12 Techniki doskonalące pamięć
Kierownik: M. Lech
2009/10/16 : Rozpoczęcie kursu grantowego PDM-9/G17/AR2 Edukacja plastyczna w klasach I-III szkoły podstawowej
Kierownik: D. Przybysz
2009/10/17 : Rozpoczęcie kursu grantowego PDM-12/G21 Budowanie programów naprawczych mających na celu podnoszenie wyników egzaminu maturalnego
Kierownik: M. Jach
2009/10/20 : Seminarium PDM-60/P3 „Program ekozespołów”– czyli ochrona środowiska na co dzień
Kierownik: M. Lech
2009/10/20 : Warsztaty PW-31 Diagnoza dzieci pięcio- i sześcioletnich. Sprawdzanie gotowości szkolnej (w oparciu Program CMPPP – Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole)
Kierownik: A. Muńko
2009/10/21 : Rozpoczęcie warstatów PDM-64/P7 „Kioto w domu” czyli edukacja klimatyczna w szkole
Kierownik: M. Lech
2009/10/23 : Rozpoczęcie kursu grantowego PDM-4/G9 Pomiar dydaktyczny jako niezbędny element warsztatu pracy nauczyciela
Kierownik: Z. Łuczka
2009/10/23 : Rozpoczęcie kursu grantowego PW-4/G13 Programy wychowania przedszkolnego w kontekście nowej podstawy programowej (gr. I)
Kierownik: J. Nowak
2009/10/28 : Warsztaty PW-31 Diagnoza dzieci pięcio- i sześcioletnich. Sprawdzanie gotowości szkolnej (w oparciu Program CMPPP – Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole)
Kieownik: A. Muńko
2009/10/29 : Seminarium PDM-45/JO5 Granty na międzynarodową współpracę szkół i doskonalenie zawodowe w ramach Programu LLP
Kierownik: M. Kwiatkowski
2009/10/29 : Warsztaty PDM-72/P15 Konstruowanie zadań konkursowych z geografii
Kierownik: D. Barna
2009/11/06 : Rozpoczęcie kursu grantowego PW-5/G14 Metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym (gr. II)
Kierownik: D. Turłaj
2009/11/13 : Rozpoczęcie kursu grantowego PW-4/G13 Programy wychowania przedszkolnego w kontekście nowej podstawy programowej (gr. II)
Kierownik: J. Nowak