Raporty edukacyjne 2019

Idzikowski B. i in., Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie lubuskim: badanie w ramach programu NCK „ Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra 2019

[pobierz plik]

 

Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli: raport z badań, pod red. Elżbiety Falkowskiej,UNICEF, Warszawa 2019

[pobierz plik]

 

Profilaktyka w szkole: stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, pod red. Roberta Porzaka, Fundacja Masz Szansę, Lublin 2019

[pobierz plik]

 

Rodzice Nastolatków 3.0: raport z ogólnopolskiego badania społecznego, pod red. Rafała Lange, NASK, Warszawa 2019

[pobierz plik]