Konferencja metodyczna nauczycieli bibliotekarzy, sierpień 2018 – materiały do pobrania

Konferencja metodyczna 2018 pt. „Biblioteka szkolna otwarta na technologie informacyjno-komunikacyjne”
 

  • Elżbieta Rostkowska, Dorota Janiszewska Prawo w oświacie: konferencje metodyczne dla nauczycieli [pobierz]
  • Monika Lehmann Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet III [pobierz]
  • Katarzyna Tomicka Aplikacje internetowe wspomagające pracę nauczycieli bibliotekarzy [pobierz]
  • Monika Markowska Gry i zabawy z elementami programowania w bibliotece szkolnej [pobierz]
  • Poradnik RODO – ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych [pobierz]