Wójciak Piotr

 
dr Piotr Wójciak
 doradztwo metodyczne w zakresie wychowania fizycznego
i edukacji dla bezpieczeństwa
 konsultant ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa w szkole
Pracownia Psychoedukacji i Wychowania
tel. 95-721-61-18
 e-mail: piotr.wojciak@womgorz.edu.pl