Radosław Jaroszewicz

 
mgr Radosław Jaroszewicz
 
doradztwo metodyczne w zakresie geografii
 konsultant ds. edukacji geograficznej w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
Pracownia Doskonalenia Metodycznego
tel. 95-721-61-21
 e-mail: radosław.jaroszewicz@womgorz.edu.pl