Raporty edukacyjne 2015
Bulkowski K. i in., Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności, IBO, Warszawa 2015
 
Dolata R. i in., Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej: raport o stanie edukacji 2014, IBE, Warszawa 2015
[pobierz plik]

Kaczan R., Rycielska R., Rycielski P., Przekonania moralne uczniów na podstawie badania ESPE: edukacja społeczno-emocjonalna, IBE, Warszawa 2015
[pobierz plik]
 
Kostecki J. i in., Książki w codziennym życiu Polaków: raport z badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”, PIK, Warszawa 2015

[pobierz plik]
 

Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce: analiza i kontynuacja: raport końcowy z drugiej edycji badania Polskiej Izby Książki dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Obserwatorium Kultury
, PIK, Warszawa 2015
[pobierz plik]

Podwójcic K., Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo, IBO, Warszawa 2015
[pobierz plik]
 
Porównywalne wyniki egzaminacyjne, pod red. H. Szaleńca, IBO, Warszawa 2015
 
Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty, pod red. A. Chłoń-Domińczak, IBE, Warszawa 2015
[pobierz plik]
 
Rozwój czytelnictwa w Polsce: informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2015
[pobierz plik]

Sochańska-Kawiecka M. i in.,
Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej, IBE, Warszawa 2015
[pobierz plik]

System egzaminów zewnętrznych w oświacie : informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2015

pobierz plik

Szpotowicz M. i in., Umiejętności maturzystów 2015: obowiązkowy egzamin maturalny z języka angielskiego w 2015 roku, IBE, Warszawa 2015

[pobierz plik]

Uwarunkowania decyzji edukacyjnych:
wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych, pod red. A. Chłoń-Domińczak, IBO, Warszawa 2015
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz