Przykładowe zbiory oświaty regionalnej
przedstawione są  w prezentacji:
 
 

Jeśli chcielibyście Państwo przekazać podobne dokumenty Bibliotece, prosimy o nadesłanie ich na adres WOM-u, bądź doręczenie.

 
Więcej informacji uzyskać można w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BP pod nr tel.: (95) 721 61 39, (95) 721 61 41 e‑mail: bp.gromadzenie@womgorz.edu.pl.