Prawo wspólnot europejskich
https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo
Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ośrodek Informacji Rady Europy
www.radaeuropy.org.pl
Serwis informacyjny o Radzie Europy, miejscu Polski w UE, prawach człowieka, konwencjach i innych dokumentach RE. Przedstawia działalność i zasoby informacyjne Ośrodka oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja Edukacji Ekonomicznej
www.europa.edu.pl
Serwis informujący o Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych, programach wspólnotowych, Lokalnych Punktach Informacji Europejskiej. Zamieszcza publikacje o UE on-line oraz studium internetowe (interaktywny europejski program szkoleniowy zrealizowany w porozumieniu z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej).

Stowarzyszenie PRO EUROPA
www.proeuropa.org.pl
Serwis informacyjny Stowarzyszenia PRO EUROPA. Poza informacjami o Stowarzyszeniu zawiera: informatory o UE, dokumentację Unijną, Euro-bibliotekę (czasopisma, publikacje, strony www).