Pracownia Zarządzania Oświatą
Kierownik Pracowni
» mgr Elżbieta Rostkowska

konsultant ds. zarządzania oświatą
pok. 13 (I piętro)

tel. (95) 721-61-19, kom. 509-517-124
e-mail: elzbieta.rostkowska@womgorz.edu.pl
 

Konsultanci:

mgr Dorota Janiszewska – konsultant ds. zarządzania oświatą
e-mail:dorota.janiszewska@womgorz.edu.pl

mgr Ewelina Kozłowska ─ konsultant ds. edukacji europejskiej i funduszy dla edukacji
e-mail: ewelina.kozlowska@womgorz.edu.pl
tel. kom. 533-971-849

mgr Leszek Weichert – konsultant ds. jakości pracy i ewaluacji
e-mail: leszek.weichert@womgorz.edu.pl

mgr Radosław Wróblewski – konsultant ds. zarządzania oświatą
e-mail: radoslaw.wroblewski@womgorz.edu.pl

Pracownia organizuje działalność doradczo-konsultacyjną i szkoleniową przede wszystkim dla kierowniczej kadry oświatowej oraz dla pracowników nadzoru pedagogicznego i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie:

  • organizacji i zarządzania oświatą,
  • sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły,
  • public relation,
  • jakości pracy szkoły i ewaluacji,
  • pozyskiwania funduszy dla edukacji,
  • wdrażania zmian wynikających z reformy systemu oświaty,

a także dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek w zakresie awansu zawodowego.

Pracownia angażuje się również w działania na rzecz wspomagania szkół i placówek oraz w prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej oświaty.